Logo animowane

Zgłoszenie utraty tablic/dokumentów

Proszę wypełnić formularz i dokonać opłaty za ogłoszenie.
Należy podać swoje dane osobowe a następnie wprowadzić informacje o utraconym dokumencie . W przypadku równoczesnego zgłoszenia utraty kilku różnych dokumentów, po wprowadzeniu kolejnego rodzaju i numeru dokumentu należy kliknąć na klawiszu: "Następny Dokument", lub "Ostatni dokument". 
Opłata za ogłoszenie 1-go dokumentu / tablic wynosi 20,00 zł
Dopłata za każdy następny dokument wynosi     3,50 zł
Jeżeli utracono wszystkie dokumenty i tablice rejestracyjne (5 pozycji) opłata = 34,00 zł
Jeżeli nie pamiętasz numerów utraconych dokumentów, to numery te uzyskasz tam gdzie zgodnie z przepisami musisz zgłosić ich utratę, aby otrzymać nowe dokumenty lub tablice:
1. W przypadku dowodu rejestracyjnego i karty pojazdu: w Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego, lub Dzielnicy Miasta, właściwym ze względu na miejsce ostatniej rejestracji, (Kodeks Drogowy art.72.ust.4. i Rozp.M.I. z dn.22.07.02r. pkt.11 i 15, oraz zał.2.)
2. W przypadku prawa jazdy należy ogłosić "numer druku" podany na prawie jazdy pod kodem kreskowym (pole 13 dokumentu). Numer nowego prawa jazdy (pole 5 dokumentu) mimo utraty może bowiem pozostać niezmieniony. "Numer druku" można uzyskać w Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego, lub Dzielnicy Miasta, właściwym ze względu na miejsce stałego zamieszkania, a w uzasadnionych przypadkach - na miejsce czasowego pobytu. (Kodeks Drogowy art.97.ust.1.; Rozp.M.I. z dn. 21.01.04r zał.1; Rozp.M.S.WiA z dn. 3.08.01r. o centralnej ewidencji kierowców § 4.1)
3. W przypadku dowodu osobistego w  Urzędzie gminy (dzielnicy) w miejscu stałego zamieszkania, a w uzasadnionych przypadkach - właściwym ze względu na miejsce czasowego pobytu. (Ustawa z dn. 10.04.74r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych art.42.1. i Art.44g.1.)
Uwaga: w swoim zgłoszeniu do nas, należy wypełnić pola nazw, oraz adresy i telefony  właściwych instytucji i jednostek policji w których zgłoszono utratę dokumentów/tablic. 
Dane właściciela
Imię 
Nazwisko 
e-mail 
Kod 
Miasto 
Ulica, nr 

 

Utracone tablice/dokumenty
Co utraciłeś?  Tablice rejestracyjne [7 liter i cyfr bez spacji]
Prawo jazdy [8 liter i cyfr bez spacji]
Dowód rejestracyjny [2 litery, znak /, 3 litery, 7 cyfr bez spacji]
Dowód osobisty [9 liter i cyfr bez spacji]
Karta pojazdu [bez ograniczeń]
Numer 
Data utraty  [rrrr-mm-dd]
Dane pojazdu
Marka 
Kolor 
Nr dow. rej. 
Urząd, do którego zgłoszono stratę
Policja, gdzie zgłoszono stratę^^Powrót do początku strony