Logo animowane

Ogólnopolska Informacja Motoryzacyjna


KODEKS A BEZPIECZEŃSTWO
Wiara w sprawczą moc przepisów jest porażająca w swej naiwności, żeby nie powiedzieć w swej obłudzie. Jest jeszcze kilka innych wyjaśnień sprawy zalewającej nas powodzi różnej rangi „aktów prawnych”. Pierwsze z nich to fakt, że rzesze urzędników wymyślają coraz to nowe przepisy aby uzasadnić konieczność swojej działalności. Drugie, wynikające z doniesień o rozmaitych aferach typu „....lub czasopism....” (patrz afera Rywina), to załatwianie interesów przy pomocy przepisów. W tym przypadku sprawcza moc przepisów jest widoczna gołym okiem i przekłada się bezpośrednio na dochody wielu firm i instytucji.
Celami działalności Klubu Kierowcy jest ochrona jego Członków przed nadgorliwością  „stróżów prawa”, oraz działania na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa ruchu drogowego. W związku z tym podejmujemy w „Czasopiśmie C&C” stałą dyskusję na temat koniecznych zmian w przepisach drogowych, która w swym zamiarze powinna doprowadzić do ich zmiany w najbardziej rażących przypadkach.
Temat 1:
Art. 51. 1. Kierujący pojazdem jest obowiązany używać świateł mijania podczas jazdy w warunkach normalnej przejrzystości powietrza:
1) w czasie od zmierzchu do świtu;
2) w okresie od 1 października do ostatniego dnia lutego - przez całą dobę;
To ważny przepis, tylko ten urzędnik co go pisał pewno nie jechał samochodem w lesie w letni, słoneczny dzień. Jadący z przeciwka ciemny samochód jest prawie niewidoczny. Wyprzedzanie w tych warunkach to preludium do katastrofy, mimo letniej pory i idealnych warunków pogodowych. Naszym zdaniem obowiązek włączonych świateł mijania powinien obowiązywać cały rok, podobnie jak jest to w wielu innych krajach.
Rozpoczynamy na ten temat dyskusję internetową na adres candc@vp.pl .
W przypadku dużego odzewu podejmiemy inicjatywę wprowadzenia poprawki do ustawy
 
2.  WYKROCZENIA DROGOWE
Informacja o punktach karnych dla kierowców za wykroczenia drogowe.
1 punkt
- przekroczenie dozwolonej prędkości o 6-10 km/h
- niestosowanie się do pozostałych, nie wyszczególnionych powyżej znaków i sygnałów drogowych
- naruszenie zakazu zatrzymywania się lub postoju
- kierowanie pojazdem, który nie jest dopuszczony do ruchu
2 punkty
- przekroczenie dozwolonej prędkości o
11-20 km/h
- jazda z prędkością utrudniającą ruch innym kierującym
- niewłączenie świateł podczas jazdy we mgle i w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza
- niewłączenie świateł podczas jazdy w dzień od 1 października do ostatniego dnia lutego
- niestosowanie się podczas jazdy do obowiązku używania wymaganych przepisami świateł w tunelu
- niewłączenie świateł przez motocyklistę
- nadużywanie świateł przeciwmgłowych (przednich lub tylnych)
- omijanie pojazdu z niewłaściwej strony
- naruszenie zakazu cofania w tunelu, na moście, na wiadukcie
- niezastosowanie się do znaków zakazu wjazdu dla pojazdów o konkretnych wymiarach lub wadze
3 punkty
- wyprzedzanie z niewłaściwej strony
- pozostawienie pojazdu na drodze bez wymaganego przepisami oświetlenia
- naruszenie zakazu cofania na drodze ekspresowej lub autostradzie
- umieszczenie w/lub na samochodzie urządzeń stanowiących wyposażenie pojazdu uprzywilejowanego, wysyłających - niebieskie lub czerwone sygnały świetlne albo sygnał dźwiękowy o zmiennym tonie
- wyposażenie pojazdu w antyradar albo przewożenie go w stanie gotowym do natychmiastowego użycia
- lekceważenie znaków "zakaz wjazdu" dla poszczególnych typów pojazdów, np. motocykle, ciągniki, samochody ciężarowe
4 punkty
- nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu podczas cofania
- niezastosowanie się do znaku "pierwszeństwa dla nadjeżdżających z przeciwka"
- przekroczenie dozwolonej prędkości o 21-30 km/h
- niezastosowanie się do obowiązku używania wymaganych przepisami świateł podczas jazdy od zmierzchu do świtu
5 punktów
- niezastosowanie się do znaków "zakaz ruchu w obu kierunkach", "zakaz skrętu w lewo", "zakaz skrętu w prawo", "nakaz jazdy", "strzałka kierunkowa" oraz przejechanie podwójnej linii ciągłej
- nieustąpienie pierwszeństwa w trakcie cofania
- nieustąpienie podczas zmiany pasa ruchu
- nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu (w razie przecinania się kierunków jazdy) w miejscach, które nie są skrzyżowaniami, np. na placu
- nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu podczas włączania się do ruchu
- naruszenie zakazu zawracania
- spowodowanie niebezpiecznej sytuacji wynikającej z nieupewnienia się, czy można bezpiecznie wyprzedzać
- naruszenie zakazu wyprzedzania na zakrętach oznaczonych znakami ostrzegawczymi
- naruszenie zakazu wyprzedzania przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia
- naruszenie zakazu wyprzedzania na skrzyżowaniach
- naruszenie zakazu wyprzedzania na przejazdach kolejowych i bezpośrednio przed nimi
- naruszenie zakazu wyprzedzania na przejazdach tramwajowych i bezpośrednio przed nimi
- nieprzestrzeganie znaków "zakazu wyprzedzania"
6 punktów
- spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego (chodzi o tzw. kolizje drogowe)
- niezastosowanie się do sygnałów świetlnych, np. przejazd na czerwonym świetle
- niezastosowanie się do sygnałów i poleceń podawanych przez osoby uprawnione do kierowania ruchem drogowym lub jego kontroli
7 punktów
- niezastosowanie się do znaku "zakaz wjazdu"
- nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu na skrzyżowaniu w sytuacji równorzędnej
- nieustąpienie pierwszeństwa pojazdu na skrzyżowaniu oznaczonym znakami pierwszeństwa przejazdu
- nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu pojazdom szynowym lub rowerzystom
- przekroczenie dopuszczalnej prędkości o 31-40 km/h
8 punktów - wyprzedzanie na przejazdach rowerowych i bezpośrednio przed nimi
- nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu na przejściu
- nieustąpienie pierwszeństwa przez kierującego pojazdem, który skręca w drogę poprzeczną pieszemu - przechodzącemu przez jezdnię
- niezatrzymanie pojazdu przed przechodzącą przez jezdnię osobą niepełnosprawną lub niewidomą
- niezastosowanie się, w celu uniknięcia kontroli, do kontroli
- przekroczenie prędkości o 41-50 km/h
9 punktów
- wyprzedzanie na przejściach dla pieszych i bezpośrednio przed nimi
10 punktów
- spowodowanie zagrożenia życia ludzi i ich mienia lub spowodowanie uszkodzenia ciała innych uczestników ruchu lub mienia (wypadek dwóch i więcej pojazdów)
- nieudzielenie pomocy ofiarom wypadku
- omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku i zatrzymał się, by przepuścić pieszych
kierowanie pojazdem mechanicznym po spożyciu alkoholu (powyżej 0,2 promila) lub środka podobnie działającego
- przekroczenie dozwolonej prędkości o ponad 50 km/h
Kierowca traci prawo jazdy, jeżeli w pierwszym roku jego posiadania przekroczył 20 punktów.
Kierowca, który przekroczy 24 punkty, zostanie skierowany na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji kierowcy.
 
3.  KRADZIEŻE SAMOCHODÓW.
Kto ma w tym interes
Najpierw pomyślmy kto traci na kradzieży samochodów i w wyniku tego jest zainteresowany w przeciwdziałaniu kradzieżom. Bezspornie są to:
a)     Właściciele skradzionych aut. Jeżeli nawet otrzymali oni ubezpieczenie, to nigdy nie pokrywa ono 100% poniesionej straty i dodatkowych kosztów, nie mówiąc o przypadku gdy auto nie było ubezpieczone, oraz o dyskomforcie całej sytuacji.
b)  Wszyscy właściciele samochodów, którzy wykupili ubezpieczenie auto-casco. To ich składki pokrywają wypłaty ubezpieczenia okradzionym właścicielom. Z tych wypłat kupowane są nowe samochody w miejsce ukradzionych. Składki te stają się coraz wyższe. Firmy ubezpieczeniowe nie mogą oczywiście pracować ze stratami.
c)   Policja, która ponosi ogromne koszty zabezpieczania i przechowywania odzyskanych skradzionych samochodów, stanowiących dowody w sprawach.
Teraz zastanówmy się kto uzyskuje korzyści w wyniku kradzieży aut i wobec tego nie jest zainteresowany w przeciwdziałaniu ich kradzieżom. Logicznie wnioskując są to:
a)      Oczywiście złodzieje i paserzy. Oni przecież żyją z tego procederu i będą robić wszystko aby zaszkodzić i skompromitować tych, którzy mu przeciwdziałają.
b)     Wszyscy zainteresowani wzrostem sprzedaży samochodów, a więc producenci, importerzy, sprzedawcy zarówno nowych jak i starych aut. Wzrost sprzedaży to dla nich dodatkowe zyski ze sprzedaży. To kilkadziesiąt tysięcy aut rocznie.
c)     Nic bardziej skutecznie niż groźba częstych kradzieży samochodów nie zwiększa skłonności właścicieli aut do wykupienia ubezpieczenia AC. Wprawdzie wypłata ogromnych odszkodowań kradzieżowych to strata dla ubezpieczycieli, ale równocześnie zwiększenie stawek ubezpieczeniowych i ilości osób wykupujących ubezpieczenie AC, daje dodatkowe przychody. Rachunek zysków i strat nie jest tak prosty, ale jak wynika z praktyki działań ubezpieczycieli, wynik tego rachunku nie skłania ich do popierania działań antykradzieżowych dotyczących kradzieży samochodów.
Celem działalności Ogólnopolskiego Banku Ochranianych Samochodów (OBOS) jest przeciwdziałanie kradzieżom samochodów. Wiadomo że znakowane samochody są kradzione ponad dwukrotnie rzadziej niż nieoznakowane. Wynika to z dodatkowych kosztów jakie ponosi złodziej i paser, aby usunąć oznakowanie samochodu.
 
4. KRADZIEŻE DOKUMENTÓW
Tekst opublikowany w internecie w portalu Gazeta.pl Pieniądze Analizy i porady
AUTOR Jarosław Sidorowicz
Ukradli jej dokumenty, ściga ją kto może
Oto mrożąca krew w żyłach historia Marii P. Ścigają ją banki, sieci komórkowe, straszą egzekutorzy długów. Głównie za kredyty, które złodzieje wzięli na jej dokumenty
Co kilka miesięcy dowiaduję się, że znowu coś rzekomo kupiłam na kredyt. Egzekutor długów nachodzi mnie i rodzinę. Nie pomagają tłumaczenia, że złodzieje posłużyli się skradzionym dowodem osobistym. Horror - kwituje Maria P., krakowska dziennikarka.
Za rzekome długi ścigały ją już dwa banki, telewizja cyfrowa, a od niedawna sieć komórkowa. Wcześniej chętnie udzielali złodziejom kredytów na zakupy sprzętu w systemie ratalnym, podpisywali z nimi umowy. Nawet wtedy gdy złodzieje przerobili w dowodzie osobistym niektóre dane kobiety.
- Jak to możliwe? Przecież za każdym razem, gdy dowiadywałam się o rzekomych długach, powiadamiałam policję, że znów ktoś wykorzystuje moje dokumenty? - zastanawia się P.
Rzecznik małopolskiej policji podinspektor Dariusz Nowak zapewnia, że po zgłoszeniu kradzieży informacja o zaginionych dokumentach jest umieszczana w ogólnopolskim Rejestrze Rzeczy Utraconych. - Co z tego? Ciągle płacę za chwilę nieuwagi. Ponoszę koszty adwokata, niezliczonych telefonów z wyjaśnieniami, tracę czas w kolejkach na policji, wszystkim muszę się tłumaczyć - wylicza rozgoryczona kobieta.
Zaczęło się w lutym 1999 r. Wystarczyła chwila nieuwagi podczas zakupów i ktoś ukradł Marii P. portfel. Natychmiast zgłosiła to policji, zastrzegła numer dowodu i kont w dwóch krakowskich bankach. Po miesiącu policja umorzyła sprawę "z powodu niewykrycia sprawców".
- Tracąc ocean czasu, wyrobiłam nowy dowód, prawo jazdy, dowód rejestracyjny auta i legitymację zawodową. Myślałam, że na tym moje problemy się skończyły - opowiada. Tymczasem było odwrotnie. Kłopoty dopiero się zaczęły.
Pierwszy odezwał się Kredyt Bank z Lublina. Półtora roku po kradzieży dokumentów Maria P. dostała plik wypełnionych przekazów do zapłaty. Miała kupić na raty komputer za 5 tys. zł. - Niczego nie kupowałam na kredyt. Próbowałam to wyjaśnić, ale wciąż przychodziły monity o spłatę rat. Miesiąc później w skrzynce pocztowej znalazłam potwierdzenie zawarcia kolejnej umowy kredytowej. Tym razem z Lukas Bankiem, na zakup kamery wideo. Już wiedziałam, że ktoś znowu wykorzystał skradzione mi dokumenty, bo w przysłanej kopii umowy podano stary numer dowodu - mówi Maria P. - Natychmiast powiadomiłam ten sam komisariat policji oraz Lukas Bank, że złodzieje posługują się utraconymi dokumentami. Na próżno.
Telefony, faksy, maile
Nie było tygodnia bez jakichś wezwań do zapłaty. Banki wysyłały pisma, telefonowały, ktoś od nich czatował przed drzwiami. - Cierpliwie wyjaśniałam wszystko od nowa: telefonicznie, faksem, drogą elektroniczną, mimo że wcześniej na policji poinformowano mnie, że to banki same powinny wystąpić z pytaniem do organów ścigania, a ja niczego nie muszę udowadniać ani tłumaczyć.
Pokazuje teczkę pękającą od korespondencji. Rzecznik Lukas Banku twierdził, że P. nie wykazała dobrej woli, bo... nie przysłała pisemnego oświadczenia o kradzieży dokumentów. A bez tego bank nie mógł wystąpić do policji. Zaprzecza temu rzecznik małopolskiej policji podinspektor Dariusz Nowak: - Każda instytucja może w każdej chwili poprosić nas o informacje, czy w rejestrze rzeczy utraconych nie znajduje się np. skradziony dowód osobisty - tłumaczy.
Długi sprzedane
A złodzieje nie próżnowali. Opuścili Kraków i zjawili się w Katowicach. Tam "kupili" zestaw do odbioru płatnej telewizji Cyfra+. Maria P. dowiedziała się o tym, gdy przysłano jej upomnienia za niezapłacony abonament. Tym razem wystarczyły pisemne wyjaśnienia i duplikat zaświadczenia z policji.
Banki nie dawały za wygraną. Kredyt Bank najpierw wypowiedział umowę kredytową, a potem sprzedał rzekomy dług firmie Żagiel. Ta natychmiast wezwała P. do spłaty całego zadłużenia - w sumie ponad 8 tys. zł, w tym nawet przeterminowanych odsetek.
Firma nadal dochodziła należności, mimo że już w marcu 2001 r. prokuratura rejonowa Kraków-Krowodrza umorzyła postępowanie w sprawie wyłudzenia kredytu na zakup komputera prowadzonego z doniesienia samego Żagla. Co więcej: w uzasadnieniu umorzenia podkreślono, że Maria P. nigdy nie zawarła umowy, a jej podpis sfałszowano. Fałszywy był też drugi dokument - zaświadczenie o zarobkach - jakim posłużyli się złodzieje. Przedstawiciele Żagla tłumaczyli, że nikt ich nie poinformował o zakończeniu dochodzenia. Potem zamilkli.
Ale za to o spłatę zadłużenia upomniała się firma Pro Asset. To Lukas Bank sprzedał jej rzekomy dług. Pro Asset nasłał na Marię P. egzekutorów z wynajętej przez siebie wrocławskiej firmy Kruk System Inkaso. Ci zasypali krakowiankę wezwaniami do zapłaty ponad 3 tys. zł. W nagłówkach pism kłuły w oczy ostrzeżenia: "Skuteczna egzekucja długów - inni już to wiedzą!". W kolejnym zagrożono skierowaniem sprawy do sądu, dołączając wypełniony już druk pozwu. - Wynajęłam adwokata. Wysłałam Krukowi kopię zgłoszenia o kradzieży oraz pismo z prokuratury o umorzeniu śledztwa. Przez rok była cisza. Ale w czerwcu tego roku Pro Asset odezwał się znowu.
Dług - reaktywacja
W "Informacji dla dłużnika" przysłanej pocztą firma windykacyjna domagała się już 5,6 tys. zł (2 tys. zł karnych odsetek). - Zadzwoniłam i oświadczyłam, że w takim razie proponuję im oddanie sprawy do sądu lub powiadomienie prokuratury. O dziwo - nie chcieli, bo - jak przyznali - nie zamierzają ponosić ewentualnych kosztów. Zażądali za to ode mnie jakichś "dowodów" z prokuratury. A przecież wcześniej wysłałam im już to, co miałam! Powiedziałam, żeby wyjaśnień szukali na policji.
- Dla nas nie jest to wystarczające. Każdy może powiedzieć, że nie wziął kredytu. Musi pani przedstawić te dokumenty - oświadczył przez telefon windykator.
- A jeśli ich nie mam, to co będzie? - spytała Maria P.
- Zobaczy pani, co się stanie - zagroził. I dodał, że i tak wydobędzie od niej te pieniądze.
- Rankiem tego samego dnia przyszła pocztą dziwna umowa na zakup dwóch telefonów w najdroższych taryfach w sieci komórkowej Era. - Zgłupiałam. Jak poczta mnie znalazła? Zmienione były dwie pierwsze litery nazwiska, pierwsza litera w nazwie ulicy i kod pocztowy. Tym razem rachunek na 375 zł. Do dziś zastanawia się, w jaki sposób diler tej sieci zawarł umowę ze złodziejami, skoro ona sama już od kilku lat jest abonentką Ery i operator ma wszystkie jej dane. - Sfałszowany został jeden z numerów dowodu osobistego. Tego nasz system już nie wyłapał - tłumaczy rzecznik Ery Antoni Mielniczuk.
Tymczasem Maria P. co kilka dni w skrzynce pocztowej znajduje ponaglenia do zapłaty od Pro Assetu. Dwa dni po rozmowie telefonicznej mężczyzna podający się windykatora Pro Assetu zaczął nachodzić jej brata. Nie pokazał żadnych dokumentów. Wypytywał za to, czy naprawdę tu nie mieszka Maria P. i jaki jest aktualny adres "wierzycielki".
Po co temu człowiekowi był mój adres, skoro miał choćby mój numer telefonu, który sama podałam Pro Assetowi - dziwi się. Powiadomiła policję o nękaniu przez windykatora. - Boję się - mówi Maria P.
 

 
 
Szukaj w Informacji Motoryzacyjnej
Nazwa (fragment)  
Miasto (poczatek)  
Kodod do
Usługa 

   

6. ADRESY FIRM MOTORYZACYJNYCH

Informacja motoryzacyjna to miejsce, gdzie znajdziesz związane z motoryzacją warsztaty wszystkich specjalności, sklepy z częściami motoryzacyjnymi, autoryzowanych dealerów samochodów, stacje benzynowe i t.p, na terenie całego Kraju.

Informacji o punktach świadczących usługi motoryzacyjne poszukujemy najczęściej w regionie w jakim aktualnie się znajdujemy. Podane w tabeli kody pocztowe ustalone zostały w ten sposób, że ich zakres od .... do ..... odpowiada obszarowi otaczającemu miasto podane w kolumnie "region" i obejmuje również otoczenia miast podanych w kolumnie "duże miejscowości w regionie". Adresy można wybrać czterema sposobami:

1. Podając w wyszukiwarce nazwę (fragment nazwy) firmy usługowej (np. dealer, sklep, autopomoc,  i t.p.) znajdziemy na terenie całego Kraju firmy oferujące usługi motoryzacyjne,  posiadające w nazwie  podany fragment określający n.p ich charakter. Jeżeli działalność firmy została zweryfikowana w ostatnim okresie przez C&C, to oznaczono ją znakiem (*). Znajdziesz takie firmy wpisując tylko znak  *   w polu nazwy.  Jeżeli firma posiada swój adres poczty e-mail to oznaczono ją znakiem @. Znajdziesz takie firmy wpisując tylko znak  @  w polu nazwy.
2. Podając w wyszukiwarce nazwę (fragment nazwy) miasta w polu "miasto", wybierzemy na terenie danego miasta wszystkie firmy oferujące usługi motoryzacyjne. W przypadku podania  fragmentu nazwy miasta  wybierzemy wszystkie firmy oferujące  usługi motoryzacyjne w miastach w których nazwach występuje podany fragment ich nazwy. W przypadku dokonywania wyboru poprzez nazwę miasta nie należy wypełniać w wyszukiwarce pola "kod".
3. Wybierając w wyszukiwarce określony rodzaj usług  należy rozwinąć menu w polu rodzaj usług (klikając na strzałce wyboru) i z rozwiniętego menu wybrać rodzaj usług o jakie nam chodzi. W wyniku otrzymamy wykaz firm świadczących określonego rodzaju usługi motoryzacyjne na terenie całego Kraju.  
4. Podając w wyszukiwarce wybrany zakres kodów, dostaniemy informację o wszystkich zakładach usługowych znajdujących się w miejscowościach położonych w danym regionie, w których adresach kody pocztowe mieszczą się w podanym zakresie kodów. W przypadku dokonywania wyboru poprzez kody pocztowe nie należy wypełniać w wyszukiwarce pola "miasto".
Kod od:...do:...Region i duże miejscowości w regionie.
00-000...09-999 Warszawa: Ciechanów,Ostrołęka,Siedlce,Płock:
10-000.. 14-999 Olsztyn: Iława,Ostróda,Morąg,Nidzica
15-000...19-999 Białystok: BielskPodl.Ełk,Łomża,Suwałki
20-000...24-999 Lublin: BiałaPodlaska,Chełm,Zamość
25-000...29-999 Kielce: Radom,Tarnobrzeg,Starachowice
30-000...34-999 Kraków: Tarnów,NowySącz
35-000...39-999 Rzeszów: Krosno,Lesko,Przemyśl,Ustrzyki
40-000...44-999 Katowice:BielskoB,Częstochowa,Cieszyn,Gliwice
45-000...49-999 Opole: Nysa,Kluczbork,Racibórz
50-000...59-999 Wrocław: Wałbrzych,Jelenia Góra,Legnica
60-000...64-999 Poznań: Konin,Kalisz,Leszno,Piła
65-000...69-999 ZielonaGóra: GorzówWkp.KrosnoOdrz.
70-000...74-999 Szczecin: Świnoujście
75-000...79-999 Koszalin: Białogard,Bytów,Słupsk
80-000...84-999 Gdańsk: Elbląg,Kościerzyna
85-000...89-999 Bydgoszcz: Grudziądz,Toruń,Tuchola,Włocławek
90-000...99-999 Łódź: Piotrków,Sieradz,Skierniewice^^Powrót do początku strony